KAMI NO TSURI GATEWAY

2015

Hatsukaichi City, Japan

Designer: Julia Watson (Studio Rede)

Team: Julia Watson (Studio Rede)

Client: City of Hatsukaichi

Size: 25 acres

Images by Julia Watson (Studio Rede)